Nieuws

Directeur Simons tekent voor nieuw Roosterprogramma

Hub Simons tekende op 31 oktober voor de levering van software voor een nieuwe Roosterapplicatie; leverancier is fa. SDB-Ayton. Implementatie van het systeem wordt z.s.m. opgepakt, zodat we er op 1 januari 2019 mee kunnen werken.

 

 

Nieuwe pastor Aqua Viva: mw. Jantje Bax

Met ingang van 1 september start Jantje Bax als pastor bij Aqua Viva. Nadat een aantal kandidaten door overste Jan Bentvelzen en Hub Simons waren gezien, is zij voorgesteld aan een delegatie van de bewonersraad en het huisconsult. Unaniem is zij positief beoordeeld en zijn wij enthousiast haar als nieuwe pastor in huis voor te mogen stellen. Zij zal gemiddeld 20 uur per week bij ons komen werken; daarnaast werkt zij ook nog als pastoraal werker in St. Anthonis. Zelf zegt zij in haar cv: “Mijn naam is Jantje Bax. Ik ben een ervaren pastoraal werker met een groot hart voor ouderen. In het pastoraat biedt ik ruimte voor ontmoeting waarin hart en ziel geraakt worden. In deze ontmoeting gaat het er om dat een mens zichzelf mag zijn en verbondenheid ervaart. Ontdekt en beleefd mag worden, wat bemoedigend, heilzaam, troostend en waardevol is, want elke mens is anders. Ik wil mijn positie gebruiken om er voor anderen te zijn.”

 

Aqua Viva wint Gulden Feniksprijs! Lees er alles over door op de volgende link te klikken: https://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2018/gebiedstransformatie/de-kloostertuin-1/

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het openen van een steunpunt voor het ‘Alzheimercafé‘, dat ook voor de mensen in de wijk open staat. Eind augustus was er een goed bezochte infoavond op Aqua Viva. De verdere ontwikkelingen hieromtrent zullen hier te volgen zijn.

Ons restaurant “De Drukkerij” is  toegankelijk voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Adres (ingang): Kanunnik Faberstraat 7, 6525 TP Nijmegen. Openingstijden (voorlopig): van 11.00 tot 15.00 uur.  Info (tijdens kantooruren): 024-3838485. Zie voor prijzen: prijslijst restaurant.

Cliëntwaardering & Medewerkerstevredenheid          Hieronder staan de meest recente rapportages m.b.t. deze onderwerpen:
Cliënttevredenheidsmeting 2017
Medewerkerstevredenheids onderzoek 2016