Nieuws

Nieuws
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het openen van een ‘Alzheimercafé‘, dat ook voor de mensen in de wijk open staat.
De ontwikkelingen hieromtrent zullen hier te volgen zijn.

Ons restaurant “De Drukkerij” opent op 1 maart en is  toegankelijk voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Adres (ingang): Kanunnik Faberstraat 7, 6525 TP Nijmegen. Openingstijden (voorlopig): van 11.00 tot 15.00 uur.  Info (tijdens kantooruren): 024-3838485. Zie voor prijzen: prijslijst restaurant.

Vacatures

 • Wij zoeken nieuwe zorgcollega’s op niveau 4 en 5 (verpleegkundigen).
  We hebben vacatures voor de afdeling PG, de afdeling somatiek en voor het extramurale team.
  Belangstellenden kunnen zich voor informatie c.q. sollicitatie richten tot mw. S. van Baarle (manager Zorg & Welzijn): 024-3838485 of svanbaarle@aquaviva.nl.
  Schrijven naar mw. van Baarle kan ook: p/a  Heijendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen.
 • We hebben plaats voor vrijwilligers
  • Die het leuke vinden om 1 op 1 aandacht te geven aan onze bewoners. Een wandelingetje, de krant samen lezen of gewoon een gezellig gesprek.
  • Die willen helpen bij de Silverfit fiets. De bewoner fietst op de hometrainer en op het beeldscherm fietst hij door een zelfgekozen stad of land.
  • Gastheer of gastvrouw. Op zondag (eens in de 2 à 3 weken) ontvangt u gasten en bent een vraagbaak voor bewoners.

  Vanzelfsprekend zoeken we voor u als vrijwilliger de juiste match met een bewoner, zodat u er allebei plezier aan beleeft. U wordt begeleid door de medewerkers van de activiteitenbegeleiding of door onze zorgmedewerkers. Met vragen kunt u altijd bij hen terecht.  Voor uitgebreidere informatie benadert u: Mw. Petra Hiddinga, Host en vrijwilligerscoördinator Aqua Viva, Heyendaalseweg 290, 6525 SM  Nijmegen. Tel.: 024-383 8485. Email: phiddinga@aquaviva.nl

Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden via de mail: directie@aquaviva.nl

Cliëntwaardering
Cliënttevredenheidsmeting 2017
Medewerkerstevredenheids onderzoek 2016