Nieuws

Nieuws
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het openen van een ‘Alzheimercafé‘, dat ook voor de mensen in de wijk open staat.
De ontwikkelingen hieromtrent zullen hier te volgen zijn.

Ons restaurant “De Drukkerij” opent op 1 maart en is  toegankelijk voor wijkbewoners en andere belangstellenden. Adres (ingang): Kanunnik Faberstraat 7, 6525 TP Nijmegen. Openingstijden (voorlopig): van 11.00 tot 15.00 uur.  Info (tijdens kantooruren): 024-3838485. Zie voor prijzen: prijslijst restaurant.

Vacatures

  • Wij zoeken nieuwe zorgcollega’s op alle niveaus: van helpende (niveau 2) tot en met verpleegkundige (niveau 5) en alles wat daar tussen zit.
    We hebben vacatures voor de afdeling PG, de afdeling somatiek en voor het extramurale team.
    Belangstellenden kunnen zich voor informatie c.q. sollicitatie richten tot mw. S. van Baarle (manager Zorg & Welzijn): 024-3838485 of svanbaarle@aquaviva.nl.
    Schrijven naar mw. van Baarle kan ook: p/a  Heijendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen.
  • We zijn op zoek naar vrijwilligers die het fijn vinden om een bewoner individuele aandacht te geven. Dit kan zijn in de vorm van een gesprekje, een kopje koffie drinken of helpen bij een activiteit (computeren bijvoorbeeld). Het gaat om bewoners die wat persoonlijke aandacht goed kunnen gebruiken. Sommige bewoners zijn licht dementerend, andere bewoners zijn erg geholpen bij een gezellige invulling van een gedeelte van de dag. Vanzelfsprekend zoeken we voor u als vrijwilliger de juiste match met een bewoner, zodat u er allebei plezier aan beleeft. U wordt begeleid door de medewerkers van de activiteitenbegeleiding of door onze zorgmedewerkers. Met vragen kunt u altijd bij hen terecht.  Voor uitgebreidere informatie benadert u: Mw. Petra Hiddinga, Host en vrijwilligerscoördinator Aqua Viva, Heyendaalseweg 290, 6525 SM  Nijmegen. Tel.: 024-383 8485

Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden via de mail: directie@aquaviva.nl

Cliëntwaardering
Cliënttevredenheidsmeting 2017
Medewerkerstevredenheids onderzoek 2016