Organisatie

De Stichting Jan Berchmans

De stichting is in 1997 opgericht door het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) en heeft als doel de verzorging, en/of verpleging van verzorgings- en/of verpleging behoevende rooms-katholieke religieuzen en leden van de seculiere clerus, alsmede het verrichten van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daar mee samenhangt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting wordt bestuurd door de Raad van Beheer. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Momenteel is er een directeur ad interim: dhr. W. Hutten. Ook is er een Commissie van Toezicht, die de wettelijke controle uitoefent en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Beheer en de directie.
In de organisatie zijn een cliëntenraad (bewonerscommissie) en een ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerk(st)ers) conform de wettelijke regelingen actief.

De Raad van Beheer wordt gevormd door:

  • Th. S. G. van Drunen SJ (voorzitter)
  • Tj. Jansen SJ (secretaris)
  • J. H. M. P. Reinen (penningmeester)
  • M. J. J. Prick (lid)

De Commissie van Toezicht wordt gevormd door

  • J. M. van Leeuwen SJ
  • J. P. M. van Heijst
  • A. Boks OP
  • J. R. T. M. Peters SJ
  • vacature

In december 2016 is een deel van het gebouw “Aqua Viva” in gebruik genomen als nieuw huis voor de bewoners van het Berchmanianum, dat sinds 1967 naast woonhuis voor Jezuïeten, ook de functie van zorginstelling voor verpleging- en verzorging behoevende mannelijke religieuzen en seculiere geestelijken had.

Stichting Jan Berchmans (SJB) en Communauteit SJ:
SJB kent o.a. intramuraal geïndiceerde bewoners (PG, verpleging en verzorging) en biedt tevens zorg aan extramuraal geïndiceerden. Daarnaast zijn er bewoners die niet geïndiceerd zijn. Dit zijn meestal leden van de communauteit SJ, een aantal is niet-SJ.