Organisatie

Stichting Jan Berchmans

De stichting is in 1997 opgericht door het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Doelstelling:
De stichting heeft als doel de verzorging, en/of (PG) verpleging van verzorgings- en/of verpleging behoevende rooms-katholieke religieuzen en leden van de seculiere clerus, alsmede het verrichten van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daar mee samenhangt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:
De stichting wordt bestuurd door de Raad van Beheer.
De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Directeur is dhr. H. Simons.
De Commissie van Toezicht oefent de wettelijke controle uit en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Beheer en de directie.
In de organisatie zijn een bewonersraad en een ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerk(st)ers) conform de wettelijke regelingen actief.

De Raad van Beheer wordt gevormd door:

 • J. Stuyt SJ (voorzitter)
 • Tj. Jansen SJ (secretaris)
 • J. H. M. P. Reinen (penningmeester)
 • M. J. J. Prick (lid)

De Commissie van Toezicht wordt gevormd door

 • J. P. M. van Heijst
 • A. Boks OP
 • J. R. T. M. Peters SJ
 • J. Bentvelzen SJ
 • B. Beckers SJ

Stichting Jan Berchmans (SJB) en Communauteit SJ:
SJB kent o.a. intramuraal geïndiceerde bewoners (PG, verpleging en verzorging) en biedt tevens zorg aan extramuraal geïndiceerden. Daarnaast zijn er bewoners die niet geïndiceerd zijn. Dit zijn meestal leden van de communauteit SJ, een aantal is niet-SJ.

Belangrijke inspraakorganen zijn de Ondernemingsraad en de Bewonersraad

De Bewonersraad combineert competenties vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en de Wet overleg Huurder-Verhuurder en vertegenwoordigt aldus zowel geïndiceerde bewoners (intra of extramuraal) als huurders. Leden van deze raad zijn:

 • past. G. Küppers (vz.)
 • mw. R. Wever (lid) 
 • pt. A. Bakels SJ (lid)
 • br. L. Zaat SSS (lid)
 • pt. B. ten Berge SJ (lid)
 • mw. Edelbroek (lid)
 • dhr. G. Popping (lid)

De bewonersraad is te bereiken via mailadres: bewonersraad@aquaviva.nl