Vacatures

 • Wij zoeken nieuwe zorgcollega’s op niveau 4 en 5 (verpleegkundigen).
  We hebben vacatures voor de afdeling PG, de afdeling somatiek en voor het extramurale team.
  Belangstellenden kunnen zich voor informatie c.q. sollicitatie richten tot mw. S. van Baarle (manager Zorg & Welzijn): 024-3838485 of svanbaarle@aquaviva.nl.
  Schrijven naar mw. van Baarle kan ook: p/a  Heijendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen.

 

 • Voor de afdeling Voeding, Refter en Restaurant van het woonzorgcentrum Aqua Viva zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s.
  Voor 8 uur in de week, op zaterdag en zondag ( van 11.00 tot 15.00 uur ) Wij zoeken een flexibele, enthousiaste, stressbestendige, communicatief vaardig en sociaal ingestelde persoon met kennis van horeca (keuken en restaurant). Affiniteit met de ouderenzorg en kunnen werken in teamverband is een vereiste.De werkzaamheden zullen bestaan uit het helpen in de keuken met het bereiden van belegde broodjes, uitsmijters en andere maaltijden. Voor in het restaurant bestaat het werk uit het bedienen van de gasten. Salaris conform cao VVT. Voor verdere informatie kunt u terecht bij dhr. P. Gijsbers. Telefoon: 024-3529168

Vakantiewerkers gezocht

 • Onze huishoudelijke dienst is op zoek naar jongeren die vakantiewerk willen doen in de periode van week 26 tot week 36. Wij zoeken jongeren van 15 jaar of ouder, die 8 tot 16 uur per week willen werken met een maximum van 6 weken. Ken je iemand die hier graag vakantiewerk wil doen, betrouwbaar is en respect heeft voor onze bewoners, neem dan contact op met Wendy de Haas:               wdehaas@aquaviva.nl

Aqua Viva wil graag in gesprek komen met kandidaten voor de functie van Pastor (20 uur per week)

Welkom bij Aqua Viva

Aqua Viva (en voorganger Berchmanianum) is oorspronkelijk gesticht door de Nederlandse Jezuïeten ten behoeve van de bejaarde leden van de orde. Nu richt het huis zich eveneens op een bredere doelgroep. Er is een religieuze gemeenschap in huis, gevormd door de communauteit van de jezuïeten en leden van andere ordes en congregaties. Naast deze religieuze gemeenschap is er een 24-tal appartementen die ook aan niet-religieuzen worden verhuurd; daarnaast is er ruimte voor 24 PG cliënten en 8 somatische cliënten waar eveneens niet-religieuzen zorg kunnen krijgen. Wij richten ons daarmee op een brede groep ouderen die prettig en veilig willen wonen en daarbij direct toegang hebben tot hoogwaardige zorg.

Aqua Viva vindt het belangrijk om een sociale omgeving te creëren waarin aandacht gegeven wordt aan cultuur, spiritualiteit en wetenschap. Niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers ligt daarom de nadruk op respect, samenwerking en ontwikkeling. We ondersteunen je daarbij met verschillende ontwikkel-, opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Positie in de organisatie

Je hebt een zelfstandige rol in de organisatie, maar werkt nauw samen met de leiding en de medewerkers van de instelling en met de staf van de religieuze gemeenschap. Dat betekent dat je samen met collega’s verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen van een programma dat bijdraagt aan een klimaat en cultuur waarin levens- en zingevingsvragen bespreekbaar zijn.

Als werknemer van Aqua Viva val je direct onder de directeur van de instelling; vanuit functioneel oogpunt zal je in jouw dagelijkse praktijk nauw samenwerken met de overste van de religieuze gemeenschap en, wat betreft de religieuze bewoners, van hem leiding ontvangen. De teamcoaches van de zorgafdeling zullen een waardevolle ondersteuning zijn in jouw werk; geestelijke zorg is een onderdeel van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

Jouw rol als pastor

Als pastor heb je een essentiële en verantwoordelijke baan. In jouw functie help je om binnen Aqua Viva een klimaat te scheppen waarin bewoners hun levens- en zingevingsvragen kunnen bespreken. Van jou wordt de professionele inbreng verwacht die in een veelvormig aanbod de kwaliteit garandeert die het stellen en bespreken van zulke vragen mogelijk maakt. Bewoners kunnen bovendien bij jou terecht voor persoonlijke begeleiding en geestelijke ondersteuning wanneer zij die nodig hebben. Ook bied je je deskundigheid aan bij ethische vraagstukken en individuele casuïstiek en draag je bij aan beleidsontwikkeling van de organisatie op ethisch en levensbeschouwelijk gebied.

Impressie van jouw werkzaamheden

Je ontwikkelt, in samenwerking met collega’s (o.a. overste en minister, medewerkers van de activiteitenbegeleiding) en vrijwilligers (o.a. de Culturele Commissie), een programma dat een open klimaat en cultuur stimuleert, waarin bewoners levensvragen kunnen stellen en bespreken. Jij staat daarom ook open voor bewoners die naar persoonlijke begeleiding en geestelijke ondersteuning vragen en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op tijdens individuele- of groepsbijeenkomsten.

Er kan sprake van zijn dat je bewoners in een terminale levensfase ondersteunt en begeleidt, en wellicht hun naasten. Ook kan je een belangrijke rol spelen bij het geven van nazorg aan de naasten van de overledene, met name waar het gaat om de niet-religieuzen in huis. Omdat voor de religieuzen (Jezuïeten en anderen) geldt dat hun overste hierin primair verantwoordelijk is, ligt nauwe samenwerking met deze oversten voor de hand.

Rekening houdend met de verschuldigde discretie en jouw beroepscode, informeer en adviseer je zowel de staf van huis en communauteit als naasten van de familie over de geestelijke verzorging van bewoners. Hierover rapporteer je jaarlijks aan de directeur en de raad van beheer, als onderdeel van het kwaliteitsjaarverslag. Vanuit jouw werkervaring en deskundigheid draag je bij aan de beleidsontwikkeling van de organisatie en de bezinning op ethische vraagstukken.

Welke eisen stellen we aan deze functie

Je bent Rooms-Katholiek of voelt je met de RK-Kerk en met religieus leven verbonden. Je hebt een academisch diploma op gebied van theologie, liefst aangevuld met een pastorale stage of opleiding. Je bent in staat om je de visie eigen te maken van dit voormalig kloosterbejaardenoord, en mee te denken over de transitie die het doormaakt door zich nu te richten op een breder maar bij de oorspronkelijke doelgroep passend publiek. Je bent in staat om een bijdrage te leveren in samenwerkingsverbanden in de regio. Je hebt werkervaring met de doelgroep en bijbehorende (gedrags-)problematiek, waardoor je zorgvuldig kunt omgaan met verschillende begeleidings-situaties.

Je voert jouw werkzaamheden zelfstandig uit binnen het vastgestelde organisatiebeleid. Je bent zelfstandig en neemt initiatief in het ontwikkelen van een programma op het gebied van geestelijke verzorging en het adviseren van staf en directie. Je bent in staat om knelpunten of bijzonderheden tijdig bij de juiste verantwoordelijken te signaleren en te rapporteren.

Je hebt tact, inlevingsvermogen en kunt empathisch luisteren tijdens het begeleiden van de bewoners (en hun naasten) bij levens- en zingevingsvragen en in terminale situaties. Daarnaast kan je omgaan met tegengestelde belangen in adviessituaties. Je bent veel in contact met bewoners, naasten en collega’s, en daarom wordt van je verwacht dat je in staat bent om zowel non-verbaal, mondeling als schriftelijk informatie uit te leggen en over te dragen.

Je beseft je dat het bieden van geestelijke verzorging een risico met zich meebrengt (van zowel persoonlijke als psychische aard), dat aandacht en oplettendheid nodig zijn bij het bieden van ondersteuning en begeleiding bij levens- en zingevingsvragen, het eventueel mee-voorbereiden van rouwplechtigheden, het adviseren over ethische vraagstukken en het bijdragen aan beleidsontwikkeling. Daarnaast ben je oplettend bij het herkennen en signaleren van geestelijk welbevinden van bewoners en het hierover informeren en adviseren van de staf van het huis en naasten van bewoners.

Volharding en doorzettingsvermogen zijn in jouw functie van belang bij het begeleiden en ondersteunen van bewoners bij levensvragen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Voor het opstellen van rapportages en het voorbereiden van rouwplechtigheden verwachten we dat je systematisch en ordelijk werkt. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en deelt informatie alleen voor zover je die hoort en mág delen. Daarnaast ben je er van bewust dat je de organisatie representeert in woord en gedrag in contacten met bewoners en hun omgeving en bij externe contacten.

Je zult bij het begeleiden van bewoners soms moeilijke en intensieve gesprekken voeren, waarbij je geconfron-teerd wordt met leed van bewoners. Dit kan je psychisch belasten. Het is belangrijk dat je dit op tijd signaleert en bespreekbaar maakt. Preventie is niet alleen belangrijk voor de bewoner, maar ook voor jou.

Hebben we jou enthousiast kunnen maken voor deze functie in deze bijzondere organisatie ?

Dan nodigen we je uit om voor 30 juni te solliciteren. Je kunt dit doen door een mail met motivatie brief en CV te sturen naar Hub Simons, directeur (hsimons@aquaviva.nl). Heb je nog vragen ? Neem dan gerust telefonisch met hem (0651666669) óf met overste J.Bentvelzen (024-352 9014) contact op.