Op Aqua Viva woont te midden van anderen, waaronder een groeiend aantal leken, een groep Jezuïeten (ca. 30). Zij vormen de communauteit van Jan Berchmans. Voorheen woonde deze groep op het Berchmanianum aan de Houtlaan in Nijmegen, een huis waarvan de naamgever Jan Berchmans (een Vlaamse Jezuïet die leefde van 1599 tot 1621) is. De jezuïeten zijn de initiatiefnemers tot de nieuwbouw van Aqua Viva. In Aqua Viva vinden ook andere religieuzen en een aantal wereldheren (priesters vallend onder een bisschop) een thuis. Zo zijn er leden te vinden uit de Orden der Franciscanen, Dominicanen en Karmelieten en uit de congregaties van de Oblaten van Maria (o.m.i.), de Broeders van de Christelijke Scholen (f.s.c.), Montfortanen (s.m.m.) etc.

Over de Jezuïeten, ofwel de Sociëteit van Jezus, vindt men op internet de volgende beschrijving:

“De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam. Het doel van de jezuïeten was en is hulp aan de naaste (“het helpen van de zielen”).

De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 17.000 leden. Het grootste deel van de leden is priester. Sommige jezuïeten zijn echter broeder.

Jezuïeten vormen een religieuze orde. Zij leven doorgaans niet in kloosters, wel in gewone huizen, jezuïetenhuizen genaamd. Zij hebben geen eigen ordekleed. Net als veel andere orden leggen zij geloften af van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door een bijzondere gelofte van gehoorzaamheid aan de paus voor de zending, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. Een pater jezuïet zet veelal achter zijn naam de afkorting sj of S.J. van Societatis Jesu (vroeger ook S.I. van Societatis Iesu, aangezien het Latijn (oorspronkelijk) geen letter ‘j’ kent). De jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste (praepositus generalis) van de orde. Sinds 14 oktober 2016 is dit de Venezolaan Arturo Sosa.”….

Op 8 mei 2015 werd de eerste steen van complex Aqua Viva gelegd door de toenmalige pater generaal van de Orde, pater Adolfo Nicolàs SJ
In december 2016 is een deel van het gebouw “Aqua Viva” in gebruik genomen als nieuw huis voor de bewoners van het Berchmanianum, dat sinds 1967 naast woonhuis voor Jezuïeten, ook de functie van zorginstelling voor verpleging- en verzorging behoevende mannelijke religieuzen en seculiere geestelijken had.

De Jezuïeten hebben een website waarop u meer kunt vinden over hun werken en leven: www.jezuieten.org

Door het blad Vox van de Radbouduniversiteit is het volgende filmpje gemaakt dat een indruk geeft van de wijze waarop bewoners wonen en werken op Aqua Viva:  https://www.voxweb.nl/nieuws/paters-uit-berchmanianum-een-jaar-later-we-zijn-gewend-te-verhuizen