De traditie van de Jezuïeten wordt gekenmerkt door een grote maatschappelijke gerichtheid en betrokkenheid. De bouwkundige opzet van Aqua Viva drukt dat ook uit: Aqua Viva is niet naar binnen, maar naar buiten gericht. We staan open naar de wijk en zoeken de actieve samenwerking met de Wijkraad van Brakkenstein voor buurtactiviteiten en evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen. Zo kunnen vergaderingen of voorlichtingsavonden gehouden worden in onze aula (zie boven).

Op het plein voor ons huis is een schaakspel op de vloer ontworpen en is een jeu de boule baan aangelegd…