Gegevens m.b.t. personeel (verslagjaar 2017)

Binnen het verpleeg- en verzorgingshuis “Jan Berchmans/Aqua Viva” (geëxploiteerd door de stichting Jan Berchmans) valt het formatiebeleid onder (eind)verantwoordelijkheid van de directeur.
Hij begroot in overleg met de zorg- en facilitair managers het aantal medewerkers resp. contracturen dat nodig is om goede zorgverlening en de continuïteit daarvan te garanderen.

Uitgangspunt bij de becijfering van het aantal medewerkers dat per dienst of afdeling werkt is het aantal bewoners van het huis en de productieafspraken (als afgeleide daarvan) met het Zorgkantoor en de daaraan gekoppelde budgetten.
Onze doelgroep (RK mannelijke religieuzen en wereldheren, maar in toenemende mate zijn er zeker ook leken) vragen om een specifieke vorm van zorg: niet zozeer zorginhoudelijk, maar vooral m.b.t. de ambiance, bejegening en beleving eromheen. Ons personeel is daarop ingesteld en nieuwelingen worden daarin gevormd. Nieuw personeel wordt geselecteerd op kundigheid, maar ook op de mate waarin men bereid is respect op te brengen voor de cultuur en gewoonten van onze bewoners.

Personeel in loondienst stichting Jan Berchmans Aantal personen Aantal fte
Aantal Wlz-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (a) en fte (b)         42 personen (a) 27 fte (b)
Aantal Zvw-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (c) en fte (d)   0   personen (c)  0   fte (d)
Aantal niet-patiëntgebonden (overige) personeelsleden per einde verslagjaar in aantal personen (e) en fte (f) 43 personen (e) 22 fte (f)
Totaal aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantallen personen (a+c+e) en aantallen
fte’s (b+d+f)