Wat ga je doen?

Je gaat zorgdragen voor bewoners met een somatische of psychogeriatrische zorgvraag. Daarbij stel je zorgplannen op en houdt deze actueel, voer je  verpleegtechnische handelingen uit en signaleer je wat nodig is om de kwaliteit van zorg continu te waarborgen. Het coachen van collega’s behoort ook tot je rol als verpleegkundige, alsmede een actieve rol in het zorgproces van de bewoner. Hierdoor is het samenwerken met artsen, behandelaren en familie van groot belang.

Lees meer → Vacaturetekst VPK pg en somatiek sept 2022