Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen. Het hebben en behouden
van autonomie vinden wij belangrijk. In ons huis wonen 75 bewoners met dementie of met een
somatische beperking. Wij zorgen voor hen met een team van ongeveer 100 medewerkers en
vrijwilligers. Lees meer → Vrijwilligers februari 2023