Ben je niet tevreden? Laat het ons weten!

Gelukkig komen we er samen meestal wel uit. Een goed gesprek waarin je elkaar hoort en respecteert., draagt bij aan wederzijds begrip. Dat is belangrijk én nodig. Vindt u onvoldoende gehoor bij betreffende medewerk(st)er, dan kunt u met een zorg-gerelateerd probleem terecht bij de teamleider en in overige gevallen bij onze directeur. Ook kunt u een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon, eventueel om te bemiddelen. Zo komen we tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Wat kun je doen als dit onverhoopt niet of onvoldoende lukt? 

Externe klachtenprocedure somatiek

Met klachten over onze zorg kunt u zich overeenkomstig de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) wenden tot een door de overheid erkende, onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor Aqua Viva is dit mevrouw José Assink. Zij werkt voor meerdere zorginstellingen, die zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). José is te bereiken via 06-51087274 of jassink@szr.nl. Meer informatie over de SKGN vind je op hun website www.skgn.nl.

Externe klachtenprocedure psychogeriatrie

Voor klachten die binnen onze PG-zorg (Wet Zorg & Dwang) ontstaan, kunt u de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) benaderen. Zie voor meer informatie hun website www.kcoz.nl. In het kader van de Wet Zorg & Dwang is vertrouwenspersoon mevrouw Gyongyver Fleuren aan ons huis verbonden. Haar contactgegevens zijn 06 304 419 12 en gyongyverfleuren@zorgbelangcvp.nl. Zie voor meer informatie Gyongyver Fleuren.

Als bewoner ontvangt u in de informatiemap een folder over zowel de interne als de externe klachtenprocedure.