Missie, Visie en Besturingsfilosofie

Missie

• De missie ofwel de belofte van Stichting Jan Berchmans aan haar huidige en toekomstige bewoners en naasten is, dat oudere religieuzen en niet religieuze mensen door menslievende zorg betekenisvol kunnen blijven samenleven.
• Wij willen dat doen door onze bewoners en gasten met oprechte belangstelling welkom te heten. Met aandacht voor de individuele, menselijke behoeften in een spirituele omgeving vanuit de RK levensbeschouwing en waar eveneens ruimte is voor cultuur en wetenschap.
• In een gebouw die niet naar binnen maar naar buiten gericht is. We staan open naar de wijk en zoeken de actieve samenwerking met de Wijkraad van Brakkenstein voor buurtactiviteiten en evenementen die openstaan voor iedereen.
• Daarin willen we meer bieden dan wonen en zorg alleen.

Visie

• Onze kernwaarden Respect, betrokken, gelijkheid, solidariteit vormen het fundament voor onze visie op zorg en ouderenzorg in het bijzonder. Wij zijn van mening dat oudere mensen zich echt op hun gemak voelen als ze gekend zijn, gekend worden en zo lang als mogelijk deel uit blijven maken van een gemeenschap. Daarom werkt Aqua Viva vanuit de uitgangspunten van de positieve gezondheid. De wensen en behoeftes van de cliënt vormen het uitgangspunt voor de doelen die hij samen met de medewerker en naasten stelt.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie legt de praktische vertaling van visie, missie en kernwaarden naar de werkwijze en organisatie inrichting van Aqua Viva vast.
• Het uitvoerende werk vindt plaats op de 4 afdelingen. Daar wordt de vastgestelde visie, missie en kernwaarden vertaald in het dagelijkse handelen. Met als ambitie een omgeving tot stand te brengen waar onze bewoners en hun naasten op kunnen vertrouwen. Ons dagelijkse werk is het dagelijkse leven van onze bewoner; dáár vindt de ontmoeting plaats. De teams, de bewoners en hun naasten hebben daarin een grote eigen verantwoordelijkheid.
• Onze professionals gebruiken hun vakkennis en competenties om de kwaliteit van werken te ontwikkelen en te borgen.

Verantwoordelijkheid is wederkerig: verantwoordelijkheid wordt gegeven, maar moet ook worden genomen. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid als ze vertrouwen en een gevoel van saamhorigheid ervaren. Vertrouwen betekent minder en anders controleren. Dat kan met name omdat alles transparant en open is.