Jezuïeten

Te midden van alle andere bewoners van Aqua Viva wonen ook ongeveer dertig jezuïeten. Zij zijn het, die enkele jaren geleden het initiatief hebben genomen tot de nieuwbouw van Aqua Viva. Voorheen bewoonden zij het Berchmanianum aan de Houtlaan in Nijmegen, waarvan Jan Berchmans de naamgever is. Deze Vlaamse jezuïet leefde van 1599 tot 1621.

Religieuze gemeenschap

De jezuïeten bij Aqua Viva vormen de communauteit, ofwel religieuze gemeenschap, van Jan Berchmans. Ook andere religieuzen en enkele wereldheren (priesters vallend onder een bisschop) vinden hun thuis bij Aqua Viva. Zo zijn er leden uit de Orden der Franciscanen, Dominicanen en Karmelieten en uit de congregaties van de Oblaten van Maria (o.m.i.), de Broeders van de Christelijke Scholen (f.s.c.), Montfortanen (s.m.m.).

De orde van de jezuïeten

Op internet vind je het volgende over de orde van de jezuïeten:

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam. Het doel van de jezuïeten was en is hulp aan de naaste (“het helpen van de zielen”).

De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III in de bul Regimini militantis Ecclesiae. Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 17.000 leden. Het grootste deel van de leden is priester. Sommige jezuïeten zijn echter broeder.

Jezuïeten vormen een religieuze orde. Zij leven doorgaans niet in kloosters, wel in gewone huizen, jezuïetenhuizen genaamd. Zij hebben geen eigen ordekleed. Net als veel andere orden leggen zij geloften af van kuisheidarmoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden, vooral door een bijzondere gelofte van gehoorzaamheid aan de paus voor de zending, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. Een pater jezuïet zet veelal achter zijn naam de afkorting sj of S.J. van Societatis Jesu (vroeger ook S.I. van Societatis Iesu, aangezien het Latijn (oorspronkelijk) geen letter ‘j’ kent). De jezuïetenorde wordt geleid door de generaal-overste (praepositus generalis) van de orde. Sinds 14 oktober 2016 is dit de Venezolaan Arturo Sosa.

De eerste steen van Aqua Viva

Op 8 mei 2015 heeft de toenmalige pater generaal van de orde, pater Adolfo Nicolàs SJ de eerste steen van het huidige Aqua Viva gelegd. In december 2016 is een deel van Aqua Viva als nieuw huis voor de bewoners van het Berchmanianum in gebruik genomen. Aangezien het Berchmanianum naast woonhuis voor jezuïeten, sinds 1967 ook de functie van zorginstelling voor mannelijke religieuzen en seculiere geestelijken had, werd dit ook de bestemming van het nieuwe complex: Aqua Viva. Vox, magazine van de Radbouduniversiteit, heeft het volgende filmpje gemaakt over de eerste bewoners van Aqua Viva:  https://www.voxweb.nl/nieuws/paters-uit-berchmanianum-een-jaar-later-we-zijn-gewend-te-verhuizen

Meer weten over werk en leven van de jezuïeten? Ga naar www.jezuieten.org.