Authentiek

Ieder van ons is een eigen, authentiek persoon. Ieder mens –religieus of niet– doorloopt in het leven een eigen zoektocht. Maar niemand van ons leeft alleen. In de ontmoeting leer je elkaar beter kennen. En begrijpen. Wij ontmoeten elkaar met warme, respectvolle belangstelling en zien de eigenheid in ieder van ons. 

Dit vind je terug in ons activiteitenaanbod en de faciliteiten van ons huis.

Voor onze bewoners organiseren wij meer dan de voor de hand liggende activiteiten, gericht op beweging, gezondheid en gezelligheid. Concerten, films of documentaires, lezingen over tal van onderwerpen die betrekking hebben op kerk, cultuur of samenleving. Aqua Viva biedt haar bewoners méér.

Naast een ruime aula, sfeervolle restaurants en een aan onze parkachtige tuin grenzend terras beschikt ons huis over een eigen kapel. Dagelijks vinden daar vieringen plaats, toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Deze worden voorgegaan door jezuïeten en andere bewoners, die deel uitmaken van de religieuze gemeenschap in ons huis.

Je mag jezelf zijn bij Aqua Viva.

Persoonlijk

Met aandacht voor ieder als persoon, zijn wij onze bewoners en collega's nabij. Wij zijn een klein huis en kennen elkaar persoonlijk. Begroeting en ontmoeting houden wij met plezier in ere!

Wij hechten aan het behoud van ieders eigen identiteit, juist in de kwetsbare fase van het ouder worden. Een persoonlijke benadering is de basis van onze zorgverlening. Wat zijn de wensen en behoeften? Met bewoner en naasten overleggen we specifieke zorgvragen. Iedere bewoner heeft een contactverpleegkundige, die voor degene zelf en de naasten de eerste contactpersoon is.

Voor onze bewoners op de somatische afdelingen is ieders appartement het eigen thuis. Het ademt de eigen, vertrouwde sfeer. Voor bewoners op de psychogeriatrische afdelingen is de gezamenlijke huiskamer de primaire woonomgeving. De eigen kamer biedt rust voor wie even alleen wil zijn.

Wij hebben oog voor de individuele balans tussen privacy en samentijd. Op de somatische afdelingen kan de maaltijd bijvoorbeeld op het eigen appartement of in de gezamenlijke huis- en eetkamer worden genuttigd. Voor een kop koffie of thee kun je daarnaast in de aula terecht. Dit is tevens de plek waar culturele en andere activiteiten plaatsvinden. Persoonlijke wensen aangaande de invulling van ons activiteitenaanbod? Laat het ons weten!

Je bent welkom bij Aqua Viva.

Sereen

Voor bewoners en bezoekers zijn wij een plek waar rust en stilte de boventoon voeren. Een troostrijk baken van rust. Ook als het leven je voor uitdagingen zet.

Ons huis ligt midden in de rustige woonwijk Brakkenstein, in een fraai park dat de sfeer ademt van het nabijgelegen bos Heumensoord. Strakke, elegante architectuur en doordacht kleurgebruik creëren een vanzelfsprekende eenheid met de natuur. Onze natuur. De rust van de omgeving weerspiegelt zich in de binnenruimtes van ons huis. Licht en stijlvol.

Deze fysieke omstandigheden zowel buiten als binnen, dienen een innerlijk doel. Wij bieden onze bewoners een rustige woon- en leefomgeving, met ruimte voor de innerlijke reis van het ouder worden. De aard van ons activiteitenaanbod in huis sluit daarbij aan, met ruimte voor ontspanning en reflectie op het zelf en de wereld.

Ervaar de geruststellende kalmte van Aqua Viva.

Professioneel

Verplegenden, verzorgenden, de koks in de keuken, activiteitenbegeleiders, collega's op alle ondersteunende diensten: wij verstaan ons vak. Ieder vanuit de eigen rol, met betrokkenheid en een warm hart voor onze bewoners. Zo bieden wij kwaliteitszorg van mens tot mens.

Vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling dragen bij aan zowel de kwaliteit van onze zorg, als het werkplezier van onze collega's. Durven kijken naar ons eigen doen en laten, maakt dat wij voortdurend blijven leren. Wij werken samen, overleggen waar nodig of wenselijk, nemen verantwoordelijkheid voor de eigen rol en onze taken en hebben respect voor ieders bijdrage. Bewoners en hun naasten mogen die betrokkenheid en professionaliteit van ons verwachten. Een goede verstandhouding is goud waard.

Kwaliteitszorg met een groot hart, dat is Aqua Viva.

Verbindend

Wij ontmoeten onze bewoners en hun naasten op bijzondere levensmomenten. In een klein huis als Aqua Viva geeft dat niet zelden een band die ongewoon weldadig is. Verbindend en diepgaand, ver voorbij het alledaagse. Dat respectvolle en warme contact en die manier van met elkaar omgaan, maken het fijner om bij ons te wonen. En fijner om bij ons te werken.

Wij zijn geworteld in onze wijk Brakkenstein én de samenleving. Of het nu gaat om familie en dierbaren van onze bewoners, de particuliere huurders van de appartementen in ons complex, de bewoners van het Hofgebouw, onze overburen, de paters en broeders Sacramentijnen, onze buurtgenoten: wij zijn gastvrij en reiken uit.

Zo vergadert de wijkraad in onze aula. Bij landelijke en plaatselijke verkiezingen fungeert onze aula geregeld als stemlokaal en de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO-PCOB) organiseert bij ons haar seniorenmiddagen. Ook staan wij in contact met collega-instellingen in de buurt en voeren bestuurlijk overleg over de gezamenlijke uitdagingen waarvoor wij staan. Er is samenwerking in zorgverlening, ook van specialistische aard. Wij zijn graag een goede buur en kundige collega.

Aqua Viva is altijd nabij.