Missie en visie

Missie

Het is onze missie om persoonsgerichte zorg te leveren aan ouderen met een zorgvraag. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving waarin mensen de ruimte ervaren om zichzelf te zijn. 

Visie

Wij geloven dat mensen floreren als zij de vrijheid krijgen om oprecht zichzelf te zijn en op hun eigen manier te leven en te groeien. Daarom heerst er in ons huis een sfeer van rust, warmte en aandacht voor elkaar. We creëren veilige kaders en lopen samen op met onze medewerkers en bewoners in hun persoonlijke ontwikkelproces. Hoe dat er ook uitziet. Want goede zorg betekent oog hebben voor het individu en in verbinding staan met elkaar.