Organisatie

Onze mensen zijn onze organisatie. Stuk voor stuk mooie mensen, fijne collega's met een groot hart voor de ouderenzorg. Dagelijks zetten onze ongeveer honderd (zorg)professionals zich in voor het welbevinden van onze bewoners. Toegewijd en betrokken. Daarnaast zijn enkele tientallen vrijwilligers ieder op hun eigen manier van waarde voor onze bewoners.

Samen zijn wij Aqua Viva.

Onze missie is onze belofte aan de samenleving, in het bijzonder aan onze huidige en toekomstige bewoners. Tenslotte zijn zij de mensen, waarvoor wij ons iedere dag met hart en ziel inzetten. Deze missie vertaalt zich in onze zorgvisie en die zie je vervolgens terug in hoe wij de organisatie van onze zorg inrichten.

Meer weten?

Lees meer over onze zorgvisie

Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van Aqua Viva, ofwel de Stichting Jan Berchmans ligt bij Marianne Nicolasen en Petra Elevelt. Zij geven dagelijks leiding aan teamleiders en stafmedewerkers. Daarnaast bestaat het Bestuur uit Tjeerd Jansen en Jan Reinen. De Raad van Toezicht oefent de wettelijke controletaken uit en functioneert als adviseur en klankbord voor het Bestuur.             

  

Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door:

  • M.T.J. Nicolasen (Marianne, voorzitter)
  • Tj. Jansen SJ* (Tjeerd, secretaris)
  • J. H. M. P. Reinen (Jan, penningmeester)

*Societas Jesu, jezuïet.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • M. Desmet SJ* (Marc, voorzitter)
  • A. Speckens (Anne, lid)
  • M. van den Heuvel - van Montfort (Marleen, lid)
  • J. R. T. M. Peters SJ* (Jan, lid)
  • M. Meijer (Martin, lid)

*Societas Jesu, Jezuïet 

De toezichtsvisie die de raad heeft vastgesteld leest u hier → Toezichtsvisie Stichting Jan Berchmans 2022 

 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt het woon- en zorgbelang van onze bewoners. Zij vormen een evenwichtige vertegenwoordiging, die representatief is voor onze bewoners. Raadsleden kunnen bewoners, naasten, andere betrokkenen of buitenstaanders zijn, op voorwaarde dat zij in staat zijn de belangen van onze bewoners te vertegenwoordigen.

De raad fungeert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg.

Heeft u vragen? stuur een mail naar: bewonersraad@aquaviva.nl of doe een briefje in het postvak (bij de receptie). 

De Cliëntenraad wordt gevormd door:

F. Kuster SSS* (Fons, voorzitter)

K. van Kouwen (Karin, lid)

E. Zuure (Ellen, lid)

B. ten Berge SJ** (Bert, lid)

A. van Laanen (Ans, lid)

*Societas Sanctissimi Sacramenti, Congregatie van het Allerheiligst Sacrament

**Societas Jesu, jezuïet

Ondernemingsraad

Als werkgever van meer dan 100 collega's heeft Aqua viva natuurlijk een ondernemingsraad. Deze raad vertegenwoordigt al onze collega's in en door overleg met directie en bestuur. Bijvoorbeeld over (secundaire) arbeidsvoorwaarden, maar ook over zaken als de begroting, jaarcijfers en meer. 

De ondernemingsraad wordt gevormd door:

Robert Niesten (PG), Ruby Zwart (PG), Marie-Josée van der Heyden (planner/hr-functionaris), Christel Verberkt (GVM) en Miranda Hannes (Somatiek).