Wonen bij Aqua Viva

Bij Aqua Viva wonen ouderen die om fysieke of mentale redenen meer zorg nodig hebben dan in de eerdere thuissituatie mogelijk was. Aqua Viva is een nieuw thuis, met een warme, serene sfeer en de nodige zorg.

Tot onze bewonersgroep behoort ook een religieuze gemeenschap. Daarnaast wordt een deel van het complex bewoond door particuliere huurders, die geen deel uitmaken van ons woonzorghuis. Voor activiteiten als een film of lezing, kunnen zij wel bij ons aansluiten.

Wonen bij Aqua Viva?

Heeft u een vraag over wonen bij Aqua Viva? E-mail ons (zorgloket@aquaviva.nl) en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Meer over wonen bij De Hof - psychogeriatrie      Meer over wonen bij Corridor en Galerij - somatiek

 

Overzichtelijk ABC

In dit ABC vindt u alle belangrijke onderwerpen en afspraken binnen Aqua Viva op een rij:

Open de ABC van Aqua Viva

Onze bewoners en collega's aan het woord...

Mijn vader heeft Latijn gestudeerd en haalde op zijn vijftigste nog zijn VWO-diploma. Op zijn sloffen. Nu weet hij niets meer. Muziek is het enige dat nog van hem over is. Hij is een Bach-kenner, dirigeerde bij diverse koren en speelde kerkorgel. Soms spelen we nog samen in de aula van Aqua Viva. Hij piano, ik viool. Ik heb diep respect voor hoe de mensen hier met mijn vader omgaan.

Karin van Kouwen, cliëntenraadslid en dochter van Henk, bewoner de Hof

Onze bewoners en collega's aan het woord...

Ik ben Anja door haar dementie langzaamaan kwijtgeraakt. Maar ze is nog steeds de vrouw, die alles voor mij betekent. Toen zij haar eigen huis niet meer kende en haar veiligheid in het geding kwam, was verhuizing onontkoombaar. Ik kom graag bij Aqua Viva en zie dagelijks dat er goed op haar wordt gelet. Medisch en qua welbevinden. Ze wordt getroost als ze verdrietig is. Ze kan niets meer, maar is nog steeds even lief.

Frans Awater, echtgenoot van Anja, bewoonster 'de Hof'

Onze bewoners en collega's aan het woord...

Als 18 jarige werkte ik als zorgmedewerker bij het 'Oogleidersinstituut' in Rotterdam. Daar ging het er heel anders aan toe dan nu. Je had nog dienstbodes en een hoofdzuster. Ik vind het nog steeds mooi om mensen te helpen. Maar nu doe ik het rustig aan. Hier helpen de mensen mij goed. Ze zijn vriendelijk en lief.

Mevrouw Wildeboer Schut

Onze bewoners en collega's aan het woord...

Oma-oma. Of oma Appelmoes. Zo noemen mijn achterkleinkinderen mij. Ik krijg veel aanloop van mijn familie. We drinken samen gezellig wat of ik maak alleen een legpuzzel op tafel. Twee keer per dag ga ik wandelen en op televisie volg ik graag de politiek. Soms slaap ik gewoon in deze stoel, in de ligstand. Dat vind ik fijn. Ik voel me hier thuis.

Mevrouw van Hees-van IJzendoorn, bewoner somatiek

Onze bewoners en collega's aan het woord...

De rust in Aqua Viva waardeer ik erg. Als het nodig is, zijn de medewerkers er voor mij. Ik krijg regelmatig visite en houd ook via Skype contact met mijn familie en bekenden.

Mevrouw (zuster) Molenaar (75)

Wonen met zorg

Soms gaat het thuis niet langer. Bij toenemende fysieke of mentale problematiek kan een woonzorghuis een geruststellende keuze zijn.

Indicatie

In Aqua Viva kan u wonen met zorg. Hiervoor heeft u een geldige WLZ (wet langdurige zorg) -indicatie nodig voor verpleging en verzorging. In overleg met uw huisarts kunt u een indicatie aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op basis van de indicatie bespreekt de zorgbemiddelaar samen met u welke vorm van zorg en/of wonen het beste bij u past.

Onze zorgbemiddelaar is bereikbaar via:

Ook voor overige vragen over wonen met zorg kunt u contact opnemen.

Woonvormen

Bij Aqua Viva woont u zo zelfstandig mogelijk, met professionele zorg binnen handbereik. In 50 appartementen bieden wij woonzorg aan bewoners met lichamelijk klachten (galerij- en corridorappartementen). Voor bewoners die psycho-geriatrische zorg nodig hebben zijn 24 plaatsen beschikbaar, in drie kleine afdelingen (De Hof).

Daarnaast bevinden zich bij Aqua Viva 24 huurappartementen, die geen deel uitmaken van het zorgcentrum. Bewoners van deze appartementen kunnen wel thuiszorg ontvangen en naar wens deelnemen aan activiteiten als film en lezingen.

 

Bekijk onze appartementen

De Hof – psychogeriatrie      Corridor en Galerij - somatiek

Woonzorg bij lichamelijke klachten

Komt u vanwege lichamelijke problematiek bij Aqua Viva, dan gaat u wonen in één van de in totaal 50 galerij- en corridorappartementen. Beide hebben een woonoppervlak van 55 m2 en bestaan uit een woonkamer met bescheiden kitchenette, slaapkamer en ruime badkamer. Wij bieden zorg afgestemd op de behoefte. Uw nieuwe appartement mag u naar eigen wens inrichten. Onze technische dienst kan daarbij helpen. Zo voelt wonen bij Aqua Viva als een welkom nieuw thuis.

Galerij

Via de buitengalerij met zicht op de Kanunnik Faberstraat komt u bij de voordeur van uw galerijappartement. De woonkamer kijkt uit op ons plein met de Aqua Viva waterloop, de Sacramentskerk en op de achtergrond de bomen van Heumensoord. De helft van deze appartementen beschikt over een balkon. Met de eigen voordeur voelt een galerijappartement als zelfstandig én veilig, met de geruststelling van zorg.

Corridor

De voordeur van een corridorappartement bevindt zich aan een binnengang, meer beschut en fijn als u zwaardere zorg nodig hebt. De woonkamer kijkt uit op ons plein óf op het park achter ons huis. Alle corridorappartementen hebben een balkon, aan de woonkamer of aan de slaapkamer.

Uw eigen contactverzorgende en zorgplan

Voor dagelijkse vragen van vooral praktische aard staan onze collega's van de verpleging voor u klaar. Verder heeft iedere bewoner een eigen contactverzorgende. Dit is één van de verpleegkundigen. Voor hulp of zorg, tussendoor overleg en vragen van persoonlijke aard kunt u terecht bij uw contactverzorgende. Hij of zij kan ook –desgewenst– uw eerste contactpersoon op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Samen met u en uw eerste contactpersoon namens uw familie stellen we met uw verantwoordelijk arts en onze verpleging in een Multidisciplinair Overleg (MDO) uw persoonlijk zorgplan op. Voor iedere bewoner met een indicatie 5, 6 of 7 vindt vervolgens halfjaarlijks een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. In dat overleg komt u, uw verantwoordelijk arts, de verpleging, eventuele specialisten en de contactpersoon van uw familie bij elkaar. We bespreken dan de ontwikkelingen van de afgelopen periode en stellen –indien nodig– uw persoonlijke zorgplan bij.

Wie is uw verantwoordelijk arts?

Bij een zorgindicatie 4 is uw eigen huisarts de verantwoordelijk arts. Bij zorgindicaties 5, 6, 7 en 8 is dat een specialist ouderengeneeskunde (SO) of senior-verpleegkundige. De SO is een medewerker van NoviCare, waarmee ons huis samenwerkt.

Andere therapieën en voorzieningen

NoviCare levert ook andere behandingen, zoals fysio- en ergotherapie en logopedie. Zij behandelen alleen op afspraak en op basis van een verwijsbrief van je huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. Wilt u bij ons gebruikmaken van een pedicure of kapper, dan is dat op afspraak mogelijk. Maak hiervoor zelf een afspraak of vraag de receptie van het huis om dat voor u te doen. Zij helpen je graag!

Onder hetzelfde dak bevinden zich Zuider Apotheek Brakkenstein en Gezondheidscentrum Brakkenstein, aan de Heyendaalseweg. Wel zo prettig voor bewoners met zorgindicatie 4!

Maaltijden

Vind u het prettig om de maaltijden in uw eigen appartement te nuttigen, dan is dat mogelijk. U bent voor de warme maaltijd (12.30 uur) en de broodmaaltijd ’s-avonds (17.30 uur) ook welkom in het restaurant of in de huiskamer, samen met uw medebewoners. Heeft u hulp nodig bij de maaltijd, dan sluit u aan in de gezamenlijke huiskamer op de 2e verdieping.

Woonzorg bij psychogeriatrische klachten

Als uw mentale gezondheid achteruit gaat en u psychogeriatrische klachten ontwikkelt, kan een zorgindicatie 5 of 7 worden afgegeven. Met een dergelijke indicatie komt iu in aanmerking voor een plaats op de Hof.

Wonen bij de Hof

De Hof bestaat uit drie verdiepingen met elk 8 kamers, waar psychogeriatrische zorg wordt verleend. Op elke afdeling is een ruime huiskamer, waar bewoners overdag veel verblijven. In de huiskamer worden activiteiten aangeboden en ook de maaltijden worden daar gezamenlijk genuttigd.

Je eigen, vertrouwde appartement

Bij de Hof heeft iedere bewoner een eigen appartement van 30 m2. Dit heeft een bescheiden woon-/slaapkamer en een ruime badkamer. Uw appartement kunt u inrichten naar wens en de medewerkers van uw afdeling helpen u graag hiermee. Zo creëeren we samen een vertrouwde sfeer, waarin u zich thuis voelt.

Professioneel en persoonlijk

Op de afdeling werken professionals, gespecialiseerd in het geven van psychogeriatrische zorg en begeleiden van bewoners met mentale klachten. Als bewoner heeft u uw eigen contactverzorgende, die uw contactpersoon op de hoogte kan houden van ontwikkelingen. Uw contactpersoon kan ook uw elektronisch patiëntendossier van Caren Zorgt raadplegen, voor informatie of om met de verpleegkundigen te communiceren. Eens per half jaar is voor iedere bewoner met indicatie 5, 6 of 7 een Multidisciplinair Overleg (MDO). In dat overleg komt u met uw verantwoordelijk arts, de verpleging, eventuele specialisten en de contactpersoon van uw familie bij elkaar. We bespreken dan de ontwikkelingen van de afgelopen periode en stellen –indien nodig– uw persoonlijke zorgplan bij.

Mantelzorg

Waar u ook woont binnen Aqua Viva, de band met uw naasten blijft belangrijk. Vaak hebben zij u al langere tijd zorg en aandacht gegeven en deze mantelzorg blijft van belang. Onze mensen bieden professionele hulp en als huis zorgen wij voor een stimulerende en veilige omgeving. Wij zijn kleinschalig en nabij, waardoor al snel vertrouwdheid met medebewoners en medewerkers groeit.

Afstemmen professionele en mantelzorg

Bij Aqua Viva respecteren we uw behoefte aan zelfstandigheid en privacy. Onze mensen ondersteunen u met persoonlijk afgestemde zorg. Ook de aandacht en mantelzorg van familie en vrienden blijft van grote waarde. Voor uw welbevinden is het van belang professionele zorg en mantelzorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Multidisiplinair Overleg

Bij de intake maken we hierover de eerste afspraken. Als bewoner krijgt u een contactverpleegkundige, met wie ook de contactpersoon van uw naasten desgewenst kan overleggen. Eens per half jaar is voor iedere bewoner met indicatie 5, 6 of 7 ook een Multidisciplinair Overleg (MDO). In dat overleg komt u met uw verantwoordelijk arts, de verpleging, eventuele specialisten en de contactpersoon van uw familie bij elkaar. We bespreken dan de ontwikkelingen van de afgelopen periode en stellen –indien nodig– uw persoonlijke zorgplan bij.

Activiteiten

Fijne activiteiten dragen bij aan een prettig woon- en leefklimaat. Daarom organiseert Aqua Viva een breed activiteitenaanbod, zowel gemeenschappelijk als individueel. Bij sommige activiteiten zijn ook de bewoners van onze huurappartementen of mensen uit de wijk welkom. Voor bewoners van de Hof (de psychogeriatrische afdelingen) worden activiteiten in hun eigen huiskamers georganiseerd. Onze collega's van de Activiteitenbegeleiding zetten zich samen met een groep vrijwilligers in voor een breed en interessant aanbod op onder andere cultureel gebied.

Wandelen, lezingen, films, bewegen, muziek...

We geven u graag een idee van wat u bij ons mag verwachten. Wekelijks is er voor wie wil een wandeling onder begeleiding door het park rondom ons huis, een schilderochtend in de activiteitenruimte en een spelmiddag in de aula. Bovendien kunt u op dinsdagmiddagen afwisselend aansluiten bij een lezing of film over een cultureel of maatschappelijk thema. In de oefenruimte biedt Silverfit op inschrijving een programma van spel en lichamelijke oefeningen; voor de Hof-bewoners op maandagochtend en voor bewoners van de somatische afdelingen op woensdagochtend. Op donderdagmiddag kunt u in de oefenruimte deelnemen aan “Meer bewegen voor ouderen”. In de huiskamer van somatiek is op maandagmiddag een muzieksalon, in de huiskamer van de Hof is op donderdagochtend een zangochtend en op vrijdag een zangmiddag voor alle bewoners. Er is om de week een muzieksalon: de andere week wordt er o.a. gebakken of een bingo gehouden.

...en meer

Bij mooi weer kunt u erop uit met de duofiets, samen met een vrijwilliger. En in de huiskamers van onze afdelingen bereiden we met enige regelmaat samen de lekkerste hapjes. Hebt u ideeën voor een bestaande of nieuwe activiteit? Laat het ons weten!

Geestelijke verzorging

Ons huis heeft wortels in de katholieke traditie en is gesticht door jezuïeten. Hoewel wij iedereen ongeacht (religieuze) achtergrond een warm welkom geven, weerspiegelt ons aanbod van geestelijke verzorging die traditie.

Levensvragen

Met de leeftijd dringen zich mogelijk vragen aan je op. Over leven en levenseinde of andere voor jou belangrijke thema's. Onze geestelijk verzorger, onze pastor gaat graag persoonlijk met je in gesprek. Soms troostrijk, een andere keer verhelderend of geruststellend. Ook kunt u deelnemen aan gespreksgroepen over diverse onderwerpen, vaak aangedragen door medebewoners. In ons huis is een biechtvader, pater Jan van de Poll SJ.

Hebt u vragen of wensen over geestelijke begeleiding of behoefte om te praten over wat je bezighoudt? Neem gerust contact op met onze pastor, met pater Jan van de Poll via jvdpoll@jesuits.net of de overste van de jezuïetencommunauteit, pater Jan Bentvelzen SJ via bentvelzen@jesuits.net.

Vieringen in de huiskapel

Aqua Viva heeft een eigen huiskapel, waar u van harte welkom bent voor een viering of moment van persoonlijk gebed, bezinning en stilte. Iedere weekdag en zaterdagen om 08.00 en 11.30 uur vindt een viering van de Eucharistie plaats. Op zondag of bijzondere feestdagen is er een eucharistieviering om 11.00 uur. Elke eerste zaterdag van de maand kun je om 15.30 uur aansluiten bij het Rozenkransgebed. In de vieringen wordt voorgegaan door bewoners van ons huis (jezuïeten en andere geestelijken). De vieringen in de huiskapel kunt u ook volgen via het interne TV-kanaal van uw televisie.

Sacramentskerk

Bij bijzondere gelegenheden zoals jubileumvieringen of uitvaarten kan worden uitgeweken naar de Sacramentskerk van de paters en broeders Sacramentijnen, grenzend aan ons plein. De Sacramentskerk heeft ook een eigen aanbod, dat vrij toegankelijk is. Op weekdagen en zaterdag is er om 09.30 uur een viering van de Eucharistie. De zondagse eucharistieviering is om 10.00 uur. Dagelijks is een vesperdienst om 17.30 uur. Neem voor bijzondere vieringen en activiteiten contact op met de paters van het H. Sacrament.

Uw persoonlijk zorgplan en -dossier

In ons huis bieden we graag zorg, die zoveel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarom stellen we samen met en onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts uw persoonlijk zorgplan op. Als u dit prettig vindt, betrekken we uiteraard de contactpersoon namens je familie. Indien nodig stellen we uw persoonlijk zorgplan regelmatig bij.

Over de concreet geboden zorg doen we verslag in uw elektronisch patiëntendossier (EPD), uw zorgdossier. Dit kan door u en uw contactpersoon worden ingezien via Caren Zorgt. Bij de intake maken we afspraken over de toegang tot Caren Zorgt.

Huurwoningen bij Aqua Viva

Naast onze appartmenten voor eigen bewoners, bevinden zich in ons gebouw 24 vrije sector huurappartementen van verschillende grootte. Negen aan de Heyendaalseweg en veertien boven ons woonzorghuis, op de 4e en 5e verdieping.

Hebt u interesse in een huurwoning bij Aqua Viva, neem dan contact op met makelaar Vincent van Breukelen via 0653-627000 of info@vanbreukelenmakelaardij.nl.

Eventuele bij Aqua Viva beschikbare appartementen vindt u ook op de website van Funda.